Projektproduktion og salg

Skibstræ

Skibsrestaurering og vedligeholdelse
Opskæring af skibstømmer og master i meget store dimensioner er som regel ikke noget problem, og vi kan levere i spænstige træ-sorter som f.eks. Douglas, Pitchpine o.lign.

Egetømmer til spanter o.lign udsøges omhyg-geligt sammen med skibsbyggeren og udskæres efter de specielle behov der måtte være til et givent projekt.
 
Der må forventes en vis leveringstid da det rette råtræ først skal findes.
 
Ring til DHS og hør mere om mulighederne.

Træ til vikingeskibet fra Nydam mose.