Projektproduktion og salg

DHS træprofiler til multi-fence

Med træprofilerne til multi-fence i massiv mahogny, kan du designe din helt egen løsning og præge hegnets udtryk.
Med en fornem forarbejdning passer de perfekt til stolpesystemet i multi-fence.

I øjeblikket er der 3 standardprofiler til systemet, men det er også muligt at lade specialprofiler fremstille.
Den mindste profil DHS 1960-10, som syner meget detaljeret i et multi-fence, er den mest økonomiske.
DHS 19125-11 har en særlig stor fer og not, som har det største arbejdsfelt ved svingende fugtighedsprocenter i træet, samtidig med har den en drypnæse som leder regnvandet væk fra samlingerne.

Pris pr. lb. m. fra: indhent tilbud

Indhent tilbud på hele dit multi-fence.

Elegante detaljer, og en høj finish præger også profilerne til multi-fence stakit, X-modulerne og topprofilerne bruges både som håndliste til X-modulerne og de en- og tosidede stakit moduler samt til hele stolpesystemet med træprofilerne. Topprofilerne runder designet af på fornem vis samtidig med at det tilfører stabilitet og regnvand væk fra endetræet i toppen på dit multi-fence.

Profilen DHS 1970-03 til stakitmodulerne kan udover standardmål også bestilles efter særlige mål.

DHS 4085-10 er velegnet som håndliste men kan som DHS 4085-11 også anvendes som topprofil.
Topprofilerne kan leveres i længder der dækker over 3 moduler multi-fence.

Indhent tilbud på hele dit multi-fence.